Kontakt

Prevádzkovateľ:
Drivers s. r. o.
Haanova 46A
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
IČO:50 290 177
DIČ:2120261649
IČ DPH:SK2120261649

Bankové spojenie:
IBAN:SK46 0200 0000 0044 5120 4959

Oddiel:Sro
Vložka číslo: 167289/B


Orgán Dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. BOX 5 820 07 Bratislava
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 02/582 72 172 - 3, 02/582 72 104