Kontakt

PNEULINE.SK

Andpet s.r.o
Slovenskej jednoty 8
040 01 Košice
Slovenská republika 

Prevádzka: Vyšná Myšľa

Bankové spojenie:
IBAN:SK2675000000004026931880

IČO: 48 050 946
DIČ: 2120045015
IČ DPH: SK2120045015

Oddiel:Sro
Vložka číslo: 36905/V


Mob.:   0918 07 22 33
Email: info@pneuline.sk

Orgán Dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Košiciach pre Košický kraj,04379 Košice,Vrátna 3
055/6220781,www.soi.sk,ke@soi.sk