Kontakt

PNEULINE.SK

AA STAV KOSICE s.r.o
Vyšná Myšľa 309
04415
Slovenská republika

Bankové spojenie:
IBAN:SK7975000000004025656637

IČO: 50 556 819
DIČ:2120370703
IČ DPH: SK2120370703

Oddiel:Sro
Vložka číslo:33585/P


Mob.:   0918 07 22 33
Email: info@pneuline.sk

Orgán Dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Košiciach pre Košický kraj,04379 Košice,Vrátna 3
055/6220781,www.soi.sk,ke@soi.sk