Tabuľka záťažových indexov


Index  kg              Index  kg              Index   kg               Index    kg                Index   kg                 Index  kg
  50    190               72   355               94     670               116    1250               138   2360               160  4500
  51    195               73   365               95     690               117    1285               139   2430               161  4625
  52    200               74   375               96     710               118    1320               140   2500               162  4750
  53    206               75   387               97     730               119    1360               141   2575               163  4875
  54    212               76   400               98     750               120    1400               142   2650               164  5000
  55    218               77   412               99     775               121    1450               143   2725               165  5150
  56    224               78   425               100   800               122    1500               144   2800               166  5300
  57    230               79   437               101   825               123    1550               145   2900               167  5450
  58    236               80   450               102   850               124    1600               146   3000               168  5600
  59    243               81   462               103   875               125    1650               147   3075               169  5800
  60    250               82   475               104   900               126    1700               148   3150               170  6000
  61    257               83   487               105   925               127    1750               149   3250               171  6150
  62    265               84   500               106   950               128    1800               150   3350               172  6300
  63    272               85   515               107   975               129    1850               151   3450               173  6500
  64    280               86   530               108   1000             130    1900               152   3550               174  6700
  65    290               87   545               109   1030             131    1950               153   3650               175  6900
  66    300               88   560               110   1060             132    2000               154   3750               176  7100
  67    307               89   580               111   1090             133    2060               155   3875               177  7300
  68    315               90   600               112   1120             134    2120               156   4000               178  7500
  69    325               91   615               113   1150             135    2180               157   4125               179  7750
  70    335               92   630               114   1180             136    2240               158   4250
  71    345               93   650               115   1215             137    2300               159   4375