Tabuľka rýchlostných indexov

Index    A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  B   C   D   E   F  G     J
km/h    10  15  20   25  30  35  40  50 60  65 70 80 90 100

Index    K       L      M     N     P     Q     R     S     T      H     V     W      Y      ZR
km/h   110   120  130  140 150  160  170  180  190  210  240  270  300  nad 240